נספח גז ראדון

נספח גז ראדון לקבלת היתר בניה וטופס 4

נספח גז ראדון

מקצועיות וזמינות לאורך הפרויקט

גז ראדון הינו גז טבעי, אצילי, רדיו אקטיבי, הנובע מהקרקע. לגז אין כל ריח או צבע ולכן מהווה סכנה וחשיפה ממושכת ובריכוזים גבוהים לגז זה (עקב היותו רדיואקטיבי), עלולה לגרום לתחלואה. גז ראדון עלול לחדור למבנים דרך סדקים הקיימים במבנה וכמו כן דרך מערכות צנרת שונות. בעת התפרקות יסודות רדיואקטיביים הנמצאים בריכוזים שונים בכל קרקע וסלע נוצרת שפיעת הגז. היות ושפיעת הגז מתקיימת לא רק בקרקעות המכילות ריכוזים גבוהים של מקורות אלו אלא גם בקרקעות המכילות ריכוז נמוך שלהן, קיים הפוטנציאל של הצטברות הגז במבנים הבנויים בכל סוג קרקע.

מטרתו של נספח גז ראדון

מטרתו של הנספח הוא למעשה בשני רבדים, האחד, למנוע חדירת גז ראדון עוד בתכנון מבנים חדשים, שנית, במקרה של מבנה קיים שיש צורך לשאוב את הגז מתחת למבנה במידה וקיימת חדירת הגז למרות אמצעי האיטום הקיימים בו. חדירת גז הראדון למבנה נעשית בד"כ דרך סדקים, חריצים ומערכות צנרת שונות כמו צנרת חשמל ותקשורת. החדירה נגרמת עקב הפרשי לחצים בין פנים המבנה לבין הלחץ החיצוני למבנה. לגז ישנה נטייה להתרכז בעיקר בחללים הבאים במגע ישיר עם הקרקע אך היות והוא עובר גם דרך מערכות צנרת הוא עלול לחדור גם לקומות עליונות במבנה.

הגשת נספח גז ראדון

נספח גז ראדון הינו נספח חובה לקבלת היתר בנייה וכמו כן על מנת לקבל טופס 4 בסיום תהליך הבנייה. הנספח יוגש לרשויות המקומיות על ידי בודק ראדון מוסמך שקיבל את הסמכתו מהמשרד לאיכות הסביבה. את הבדיקות יש לבצע במעבדה מוסמכת. מעבדה מוסמכת הינה מעבדה בעלת היתר מהממונה על הקרינה למתן שירותי בדיקת ראדון ולאישור חומרי איטום לראדון.

שאלות ותשובות

בעלי נכסים המעוניינים להתחיל בבנייה בשטחם נדרשים לקבל היתר בנייה מהרשות המקומית. נספח גז ראדון הינו נספח אחד מיני רבים הנדרשים להציג בפני הרשויות על מנת לקבל את היתר הבנייה ולאחריו ניתן להתחיל בעבודות הבנייה בנכס. גז ראדון הינו גז טבעי, אצילי בעל תכונות רדיואקטיביות. הגז נובע מהקרקע והוא חסר ריח או צבע ולכן לא ניתן לזהותו ללא בדיקות מעבדה ייעודיות. חשוב לדעת כי חשיפה ממושכת בריכוז גבוה לגז מהווה סכנה ממשית ועלולה לגרום לתחלואה.נספח גז ראדון נדרש לקבלת היתר בנייה ועל מנת להשיגו יש להציג בנספח את תכנונו של בניין ואופן בנייתו שימנעו חדירה של גז ראדון לתוך הבניין והצטברותו בתוך המבנה. בנוסף, הנספח יכלול פרטי ההגנה על המבנה מפני חדירת הגז. אלו ייקבעו על פי פוטנציאל הראדון בהתאם לסוג הקרקע ובהתאם לכללי המקצוע המקובלים.נספח גז ראדון נדרש לא רק לקבלת היתר בניה בבניה חדשה אלא גם במקרים של חשש לחדירת הגז במבנים קיימים למרות אמצעי האיטום הקיימים בו. במקרה כזה תיבדק אפשרות לחדירת הגז מהקרקע לחללים הבאים במגע ישיר עם הקרקע וגם בקומות העליונות בשל יכולתו של הגז לחדור דרך מערכות צנרת כמו צנרת חשמל ותקשורת.בודק ראדון מוסמך שקיבל את הסמכתו מהמשרד לאיכות הסביבה יגיש את נספח גז ראדון לרשויות המקומיות לאחר שנתקבלו תוצאות בדיקת מעבדה מוסמכת שהיא בעלת היתר מהממונה על קרינה למתן שירותי בדיקת ראדון ולאישור חומרי איטום לראדון.מטרתו של הנספח הוא למעשה בשני רבדים, האחד, למנוע חדירת גז ראדון עוד בתכנון מבנים חדשים, שנית, במקרה של מבנה קיים לשאוב את הגז מתחת למבנה במידה וקיימת חדירת הגז למרות אמצעי האיטום הקיימים בו. חדירת גז הראדון למבנה נעשית בד"כ דרך סדקים, חריצים ומערכות צנרת שונות כמו צנרת חשמל ותקשורת. החדירה נגרמת עקב הפרשי לחצים בין פנים המבנה לבין הלחץ החיצוני למבנה. לגז ישנה נטייה להתרכז בעיקר בחללים הבאים במגע ישיר עם הקרקע אך היות והוא עובר גם דרך מערכות צנרת הוא עלול לחדור גם לקומות עליונות במבנה.נספח גז ראדון הינו נספח חובה לקבלת היתר בנייה וכמו כן על מנת לקבל טופס 4 בסיום תהליך הבנייה. הנספח יוגש לרשויות המקומיות על ידי בודק ראדון מוסמך שקיבל את הסמכתו מהמשרד לאיכות הסביבה. את הבדיקות יש לבצע במעבדה מוסמכת. מעבדה מוסמכת הינה מעבדה בעלת היתר מהממונה על הקרינה למתן שירותי בדיקת ראדון ולאישור חומרי איטום לראדון.
במידה והנכם נמצאים לפני בקשה להיתר בנייה רצוי שתזמינו בודק מוסמך מבעוד מועד. זמני בדיקות המעבדה עלולות לקחת זמן ולא תמיד הן בשליטתו של הבודק. על מנת שלא תתעכבו עם קבלת היתר הבנייה בשל המתנות לתוצאות הבדיקה רצוי להיערך מראש ולהזמין בודק בהקדם.במקרה של חשש לחדירת גז ראדון במבנה קיים, באופן מידי מומלץ להזמין בודק מוסמך. חשיפה ממושכת בריכוז גבוה של הגז עלולה להיות סכנה ממשית ולהיות קטלנית. נספח גז ראדון למבנה קיים יכול להציל חיים ולתת תפרון לדיירי המבנה עקב מציאת פתרונות כמו שאיבת הגז באמצעים מוגנים ההנחיות בנוהל של אגף הקרינה במשרד לאיכות הסביבה. בשני המקרים יש להיעזר בבודק מוסמך בעל אישורים רלוונטיים ושהוא משתמש בגלאי ראדון תקינים ומכוילים וזאת על מנת לקבל את נספח גז ראדון בהתאם לדרישות ושהרשויות המקומיות יאשרו את קבלתו.התייחסות בשלבי הבנייה לגז הראדון הינה רבה. כחלק מתכנון המבנה ופרטי הבניין שיש לבצעם בשטח כמו הגנה מפני חדירת הגז באמצעות איטום ייעודי מסביב לכל הצנרת החודרת מהקרקע לתוך המבנה, איטום מפני חדירה בכל תפרי החיבור בין הרצפה לקירות, בתפרי התפשטות המבנה ובתפרי הפסקת יציקות בטון. את כל הפרטים הללו יש לקיים בהתאם לאישור המעבדה המוסמכת בלבד. לכן מומלץ לפנות לבודק שילווה את התהליך מתחילתו עוד משלב התכנון המוקדם.
גז הראדון הינו גז רדיואקטיבי המהווה סכנה ממשית בחשיפה ממושכת ובריכוזים גבוהים. זו אחת הסיבות העיקריות לחשיבות הנספח, בדיקת הקרקע בצורה מבוקרת ומהימנה. נוסף לכך, על מנת לבנות בשטח נכס מבנה מכל סוג יש לקבל מהרשות המקומית היתר בניה ולכן חשיבות הנספח היא גם המישור הבריאותי ובם במישור החוקי על מנת לבצע עבודות בנייה בהתאם לחוק במדינת ישראל.תכונות גז ראדון – היות והגז חסר ריח או צבע ללא גלאי ראדון תקינים ומכוילים לא ניתן יהיה לזהות את חדירתו של הגז למבנה. במקרה של תוצאה חיובית הגבוהות מהנחיות אגף מניעת רעש וקרינה במשרד לאיכות הסביבה יידרש בעל הנכס להודיע כי נמצאו תוצאות גבוהות מהמותר וכן יש לבצע בדיקות ריכוז ראדון במבנה. משך בדיקות אלו יכול להשתנות וזאת בהתאם לדרישות המשרד לאיכות הסביבה. בדיקת ראדון קצרת טווח מתבצעת מספר ימים עד שבוע ואילו בדיקת ראדון ארוכת טווח יכולה להימשך אף יותר משלושה חודשים.אם גם אתם נמצאים לפני בקשה להיתר בנייה ורוצים לקבל היתר ללא עיכובים מיותרים, אצלנו בחברת דרך ארץ הנדסה תמצאו בודר לנספח גז ראדון ויועצים נוספים רבים שילוו את הפרויקט שלכם בצורה בטוחה, מקצועית, איכותית ואמינה לאורך כל הדרך. אנחנו מזמינים אתכם ליצור אתנו קשר או להשאיר פרטים ונשמח לעזור לכם בפרויקט הבנייה שלכם.
מחיר בודק מוסמך לנספח גז ראדון משתנה בהתאם לגודל המבנה ומורכבותו. למעשה מדובר בבדיקה שנערכת בכמה שלבים: תחילה, בהנחת גלאים בחדרים הסופגים את נתוני החדרים השונים, לאחר מכן אותם הגלאים נשלחים לבדיקת מעבדה ולאחר קבלת תוצאות המעבדה הבודק מנפיק חוות דעת עם ניתוח הממצאים מהבדיקה הכוללים את המלצותיו בנדון. מחיר הבודק משתנה בהתאם לניסיונו של הבודק.בקשו הצעות מחיר מפורטות ככל הניתן. הצעות מפורטות עוד בשלב הראשוני יקלו עליכם בהשוואת המחירים ובהמשך הדרך יהוו עבורכם בקרה לקיום כל שלבי הבדיקות והממצאים שעליכם בסופו של דבר להגיש לרשויות המקומיות. מה גם הצעות מפורטות מספקות עבורכם דרך קלה להשוואות בין הבודקים השונים ואומדן למקצועיות הבודק. מומלץ במקרה של אי וודאות לשאול את הבודק טרם חתימה על חוזה מולו את כל השאלות שאינכם בטוחים לגביהם. האם זה כולל את הבדיקות במעבדה או החיוב עבור בדיקות המעבדה יישלח בנפרד? מה במקרה של בדיקה חוזרת או בדיקות נוספות? מענה על שאלות מסוג זה יהוו תיאום ציפיות בין שני הצדדים ולא יהיו הפתעות בהמשך הדרך.

השאירו פרטים

תחומים נוספים

מהנדס אינסטלציה

מהנדס מים

נספח סניטרי

יועץ מיגון

פרשה טכנית

הידרולוג

תוספת בניה

נספח ניהול מי נגר

יועץ תשתיות

יועץ בטיחות

יועץ בטיחות אש

יועץ חשמל

יועץ אקוסטיקה

הנדסת כבישים

יועץ אינסטלציה מומלץ

מפות מילוט

תיק מפעל

נספח נוף

יועצי בטיחות

יועץ אבן

יועץ בנייה ירוקה

הסדרי תנועה

מתכנן אינסטלציה

תוכנית חשמל

מהנדסי תנועה

מהנדס קונסטרוקציה

יועצי בטיחות אש

מהנדסי בטיחות אש

הסדרי תנועה זמניים

נספח לניהול מי נגר

יועץ בטיחות לבריכה

פרשה טכניתלבריכה

רוחות והצללות

דו"ח מיקרו אקלים

צריכים אישור בטיחות לבריכה ?

אישור יועץ בטיחות

אישור כיבוי אש

אישור לפרגולה

אישור לפרגולה

אישור מחיצות למשרד הבריאות

אישור משרד הבריאות

הפחתת חיובי ארנונה ומיסים עירוניים

הצהרת רוחב בדרך גישה

השפלת מי תהום

זיהום מי תהום

חישוב כמויות בטון

חישוב כמויות להגשת חשבונית לקבלן

יועץ חניונים תת קרקעיים

נפקד ליועץ תנועה לתב"ע

יועץ תנועה וחניה לתב"ע

יועץ כיבוי אש

ייעוץ בטיחות אש בראשון לציון

יעוץ פרוגרמה לבניה

מהנדס מיזוג

סקר חי צומח

סקר אקולוגי

סקר סביבה לבניה ירוקה

סקר סיכונים

סקר עצים להיתר

פגיעה באיכות מי התהום

תכנון כבישים מהנדס כבישים

תכנון מעגלי תנועה

תכנון מערכות אוויר דחוס

תכנון מערכת סולארית

תכנון ערים

תיק פק"מ אבטחה

סקר אקוסטי לבריכה

תכנון כבישים ותנועה

יועץ בניה ירוקה

תכנון מתזים

תוכנית בטיחות

יועץ תנועה

יועץ כיבוי אש

תכנון חשמל

נספח תרמי

תכנון חניה

יועץ בטיחות בבניה

מהנדס תנועה

יועץ בריכה

תכנון חניון תת קרקעי

לקבלת הצעת מחיר

רוצה לקבל הצעת מחיר משתלמת?

קבל הצעת מחיר אונליין במהירות ונוחות
תפקיד מבקש ההצעה:
סוג הבניה:
העלאת קובץ תכניות/ גרמושקה:
תחום הייעוץ המבוקש: