לשיחת ייעוץ עם המומחים שלנו חייגו עכשיו:
 054-569-5559 | 053-606-6000 | 073-374-4468
054-569-5559
053-606-6000
073-374-4468

תקנון האתר, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אתר de-eng.co.il (להלן: “האתר“) הוא אתר המספק שירותי ייעוץ ותכנון הנדסי בתחום הבניה האתר מופעל על ידי דרך ארץ הנדסה בע"מ (להלן: “החברה”). הוראות אלה להלן יחולו בהתאמה גם על השימוש בדפי החברה במדיות חברתיות ומדיות דומות.

החברה מוכרת ומאפשרת הזמנה של חלק משירותי גם באמצעות סחר מקוון ומאפשר הזמנת שירותי באתר.


החברה עשויה לעדכן את הוראותיו של תקנון זה מעת לעת. לפיכך, מומלץ להתעדכן מדי פעם ולקרוא את הוראות התקנון מחדש.


גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

תנאים כלליים:

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש או בניגוד לכל דין.

המכירה באתר היא מכירה קמעונאית בלבד ללקוחות סופיים בלבד. החברה שומרת על זכותה שלא לספק הזמנות הנחזות על פניהן להיות הזמנות של מי שבכוונתו למכור את המוצרים הנרכשים לצד ג’.

תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם להוראות כל דין.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

התכנים והשימוש באתר:

התכנים באתר יהיו קניינה הרוחני הבלעדי של החברה.

מובהר, כי החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה בכל מדיה חברתית ו/או אחרת ו/או להסיר כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מפר זכויות צד ג’, הינו פוגעני, עלול לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

משתמש אשר העלה תכנים לאתר, ככל שקיימת אפשרות כזו. מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בכל מדיה חברתית אחרת ללא תשלום כלשהו.

כאמור, השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה את הסכמתו לתנאי תקנון זה. המשתמש מתחייב לפעול או להימנע מהפעולות כמפורטות להלן, לפי העניין:
לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע שיש בו כדי להגביל או למנוע מאחרים שימוש ראוי באתר;
לא לפרסם / להפיץ / להעלות / לעשות שימוש בכל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”) ו/או רוגלות, ואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב;

לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע הכולל או עשוי לכלול פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת בכתב ומראש של החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי;
לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר;
לא לעשות כל שימוש באתר באופן שנוגד הוראות כל דין;
לא לעשות כל שימוש באתר באופן שאינו בהתאם להוראות תקנון זה ובין היתר לא לבצע כל שינוי, הוספת או מחיקת מידע מהאתר;
לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ”ב), לרבות העלאת תוכן אשר אינו שייך למשתמש;
לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של כל דין.
לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע שהגישה אליו חסומה בין היתר באמצעות סיסמה ואשר אינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.
לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש.
המשתמש מודע למגבלת אבטחת מידע הקיימות ברשת האינטרנט ועל כן משחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה כל עוד החברה נקטה אמצעי זהירות מקובלים וסבירים;

המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו להחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהפרת הוראות כל דין ו/או תקנון זה על ידו.

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה, המשתמש מסכים כי במקרים בהם החברה תראה בשימוש של המשתמש באתר כשימוש שאינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהיה החברה רשאית למנוע מהמשתמש גישה לאתר ואף להעביר את המידע ביחס לדפוסי התנהלותו באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו כי נפגעו מהפעילות המפרה של המשתמש, והכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה, וכן כל פעולה אחרת שהחברה תמצא לנכון לנקוט בה על מנת להגן על המשתמשים האחרים ו/או על האתר ו/או על כלל זכויותיה על פי תקנון זה ועל פי הוראות כל דין.
החברה אינה אחראית לכל נזק שהוא אשר יווצר עקב גלישה באתר והשימוש בו, או עקב מניעת גישה ושימוש באתר.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נגיף מחשב או יישומי תוכנה מגוונים, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל כל גלישה או שימוש באתר, ולרבות כתוצאה מהורדת מידע מהאתר.
החברה לא אחראית לפקח על כלל המידע וכלל ההודעות אשר יגיעו לאתר בדרך כלשהי על ידי משתמשים.

ביצוע רכישה באתר:

תמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד.

ביצוע רכישה מחייב שהמשתמש יהיה מעל גיל 18 ובעלים של כרטיס אשראי בתוקף ויספק כתובת דוא”ל שלו.

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת מידע שיווקי, בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים בנוגע למבצעים או עדכונים באתר ו/או במוצרים, זאת בכפוף להוראות הדין.

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בחברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנות אם במועד ביצוען נפלה טעות סופר מהותית במחיר המוצרים כפי שהוא מוצג באתר.
אספקת המוצרים תהא אך ורק למען בישראל.

אספקת השירות ושליחת המסמכים השונים מתבצע באמצעות הדוא"ל לכתובת הדוא"ל של המזמין ללא תשלום נוסף. אספקת המסמכים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח ונעשית בתיאום מראש בלבד מול מחלקת שירות הלקוחות של החברה.

זמני האספקה המפורטים באתר ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה הם משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה מחמת עיכובים שאינם בשליטת החברה.

ביטול עסקה

מובהר ומוצהר כי השירותים המסופקים והנמכרים באתר הינם בבחינת טובין שיוצרו עבור הצרכן בהתאמה אישית על פי צרכיו, בהתאם להוראות סעיף 6 (א) (2) לתקנות הגנת הצרכן. (ביטול עסקה) , תשע"א 2010 , ועל כן לא ניתן יהיה לבטלם לאחר ההתקשרות ולא יינתן בגינם החזר כספי כלשהו.

משלוח

משלוח התוצרים של השירות המוזמן מתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, יש אפשרות לאיסוף עצמי של מסמך המקור מהמשרד הראשי דרך ארץ הנדסה בע"מ בכתובת: הרוקמים 23, מרכז עזריאלי חולון בתיאום מראש. כמו כן ניתן לקבל את המסמכים עם שליח בתשלום נוסף ובתיאום מראש מול המשרד בטלפון 073-374-4468.

 

 

מדיניות פרטיות

בעת שימוש בשירותי האתר ובייחוד בעת הרשמה לאתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, תאריך לידה, פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, שירות לקוחות, אמצעי תשלום וכיוצ”ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לאתר. חלק מהמידע הנאסף הוא מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית. לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. כלל המידע שמספק המשתמש לאתר נאסף ונשמר לשם יעול ואופטימיזציה של כלל השימוש באתר, שיפור חוויית המשתמש והשירות למשתמש וכן לצרכים פרסומיים וסטטיסטיים של החברה.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או לרכישת שירותים באתר, החברה תבקש מהמשתמש את המידע הנחוץ. מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור פרט כלשהו. אי מסירת פרטי מידע מסויימים עשויה להגביל את השירותים ו/או ההטבות שהחברה תציע למשתמשים.

כלל הנתונים שייאגרו על ידי החברה במסגרת האתר עשוים להישמר במאגר מידע שיתנהל על פי דין.

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
לדוור למשתמשים מידע בהתאם להוראות כל דין.
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.


החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים והמידע שנאסף על פעילותיו של המשתמש באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
אם וככל שהחברה חברה בקבוצת מותגים/חברות המפעילות ביחד או במסגרת שיתופי פעולה ביניהם מועדוני לקוחות ופעילויות להרחבת השירותים למשתמשים.

אתר החברה עשוי להשתמש ב”עוגיות” (“Cookies”) ו/או אמצעים אחרים לצרכים תפעוליים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

 

 

התקשרו

073-374-4468

כתבו לנו

[email protected]

הרוקמים 23

מרכז עזריאלי חולון

כל הזכויות שמורות לדרך ארץ הנדסה בע"מ שנת 2011 ©
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram