לשיחת ייעוץ עם המומחים שלנו חייגו עכשיו:
 054-569-5559 | 053-606-6000 | 073-374-4468
054-569-5559
053-606-6000
073-374-4468

מערכות אספקת מים וביוב ב-2022

בכל פרויקט בנייה באשר הוא, בין הוא קטן או גדול בין אם מדובר בבנייה פרטית או בבניית פרויקט ציבורי, ישנה התייחסות משמעותית לחיבור המים בפרויקט וניקוזם. יש לתכנן את מערכות אספקת המים בפרויקט באופן קפדני מאוד כדי שמערכות יפעלו בצורה ראויה וטובה לאורך שנים רבות. את תכנון המערכות לאספקת המים ומערכות הביוב יש לבצע בשלבים הראשונים של תכנון הפרויקט וזאת משום שהמערכות תחילה מוסתרות מתחת לפני השטח. לאחר שלב החפירות ויציקות הבטון הראשונות יש לקחת בחשבון את צירי קווי המים שעוברים מצינורות המים הראשיים של הרשות המקומית ועד ליציאות אותם קווי המים לברזים והכלים הסניטריים המתוכננים בפרויקט וזאת תחת שימת לב לשיפועי השטח והאזור בכלל, כמות הצינורות שיש לספק למבנה ועד תכנון מוקפד של פתחי הביוב שאליהם ינוקזו המים לאחר השימוש הנדרש.

מי אחראי לאספקת המים ומי אחראי לביוב?

בשני העשורים האחרונים חל שינוי משמעותי בחוקי הבנייה בישראל, עד לשנת 2001 הרשויות המקומיות היו אחראיות על משק המים והביוב. אספקת המים הייתה תחת פיקודן ופיקוחן של העיריות. חלוקת התפקידים הזו בין הרשויות המקומיות השונות התגלתה כבזבזנית וגרמה לאובדן של עשרות מיליוני מ”ק מדי שנה, וכתוצאה מכך נוצרה תחזוקה של תשתיות מים וביוב בלתי סבירות וגם לשיעורי גבייה נמוכים ביותר בעיקר בישובים חלשים ובפריפריות.

בשנת 2001 הוחלט בממשלה להנהיג רפורמה שתתקן את המצב הזה, במסגרת חוק תאגיד מים וביוב, תשס”א – 2001 שלמעשה מחייב את הרשויות המקומיות להעביר את סמכויות לידי חברה מקצועית. הנושאים המרכזיים שעומדים מאחורי החקיקה הזו הם: ליצור בסיס יציב וחזק להפרטת התאגידים, ליצור מערך סגור שמאגד את הנושאים הכלכליים בתחום המים והביוב וכך יוודא כי ההכנסות מאספקת שירותי מים וביוב יגיעו לייעדם, למטרת השקעה בשיקום מערכות המים והביוב, הקפדה על תחזוקת המערכות באופן שוטף והפעלתן.  בנוסף, השינוי מאפשר גיוס הון לצורך פיתוח משק מים וביוב עירוני ובכך להשיג את המטרה החשובה ביותר והיא שיפור באיכות השירות לצרכנים בין אם הפרטיים בכל בית אב ובין אם לצרכנים העסקיים.

מערכות אספקת מים וביוב ב-2022

מהם יתרונותיו של שינוי החוק ואיך זה משפיע עלינו היום?

שינוי החוק בא להסדיר נושאים שהיו עד לפני כן בהסדר רופף ולא חד משמעי. בזכות שינוי החוק נתקבל הסדר ברור יותר. למעשה החוק בא להסדיר ולהקנות תנאים ברורים למשל בביצוע פעולות ניתוק אספקת המים כמנגנון להבטחת תשלום חשבונות מים של צרכנים שונים. אך חשוב לציין בנקודה זו כי החוק אינו פועל כאמצעי לגביית חובות מן העבר וגם עבור הצרכן הביתי ישנה התייחסות שונה מאשר למפעלים למשל. החוק מבטיח כי צרכן ביתי לא ינותק מאספקת מים לביתו אם לא שילם את חובו אלא רק במקרים בהם מנהל הרשות אישר את ניתוקו. עדיין ניתן להגיע להסדרי תשלום על מנת להבטיח את אספקת המים וזאת בהתחשב לחיוניותם של שירותי המים, סוג הנכס השירותים הניתנים בו והיקף הפגיעה הצפויה להיגרם לצרכן.

בנוסף, מניעת סכנות ממשיות של מערכות ביוב בתעשייה עקב הזרמת שפכים שאינם עומדים בדרישות החוק לפי סעיפים 51 ו – 53. בסעיף 51 ההתייחסות היא בעיקרה למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה וגם, למנוע נזקים למערכת הביוב, לפעולת הזרמת הביוב ולתהליכי הטיפול בשפכים וטיהורם, או למערכת השבת קולחים. בסעיף 53 בחוק מונים את ההשלכות לאי קיומו של סעיף 51 ובעיקרן: להפסיק או לצמצם את מתן שירותי המים והביוב למקרקעין או למפעל, לאחר מתן התראה סבירה לפי נסיבות העניין להיכנס למקרקעין או למפעל ולבצע את העבודות הדרושות ולגבות את הוצאותיה מבעל המקרקעין או מהמפעל ובנוסף חשוב להזכיר כי במפורש החוק מציין כי ביצוע העבודות על ידי החברה המספקת את שירותי הביוב אינו פוטר את בעל המקרקעין או המפעל מאחריות פלילית או אזרחית על פי החוק.

למעשה חקיקת החוק נועדה ליצור סדר כללי בנושא, הגינות בתשלום חשבונות המים, פיקוח על הגבייה והפניית הכספים למטרות תחזוקה ושיפור השירות לצרכן באשר הוא. בנוסף, הוא נועד לשמור על הסביבה ועל התושבים לקבלת אספקת מים טובה ולניקוז ביובים באופן ראוי.

מערכות המים והביוב בפרויקט בנייה

בכל פרויקט בנייה חייבים לתכנן את מערכות המים והביוב בשלבים הראשונים של התכנון האדריכלי. ישנו חקר מעמיק שעל היועצים המקצועיים בתחום לערוך על מנת להבין את תוואי קווי המים הקיימים, היכן למקם את הקווים החדשים ואיך לחברם לצירים הראשיים, מהם הקטרים שעל כל בריכה, צינור מים או צינור ביוב להיות, כמה צינורות מים אפשר לחבר לאותה הסעפת, להבין מהם הצרכים במבנה ועוד חישובים רבים נוספים. לכן, התייעצות עם יועץ אינסטלציה בשלבים המוקדמים ביותר של הפרויקט הוא בהחלט הכרחי.

יועץ אינסטלציה מקצועי עורך עבור כל פרויקט ופרויקט מחקר ראשוני, כדי לערוך את המחקר עליו ראשית לקבל מעורך הבקשה קרי האדריכל שמלווה את הפרויקט לקבל את תיק המידע של השטח ו/או המבנה הקיים. במקרים בהם אין מבנה על גבי השטח, היועץ מעבד את הנתונים הסמוכים לשטח והקווים הממוקמים בסביבתו. כך הוא יכול לתכנן בעבור לקוחותיו את קווי המים והביוב המתאימים לשימושים הנדרשים במבנה וכן לאפשר זרימה תקינה של שתי המערכות.

התאמת המערכות בתוך המבנה

כל בעל נכס משקיע את ממונו ואת משאביו על מנת להתחיל פרויקט בנייה בצורה הטובה ביותר וגם לסיים אותו על הצד הטוב ביותר. לכן על כל היועצים, המהנדסים ואנשי המקצוע השונים שמלווים את הפרויקט להתייחס לכל פרויקט לגופו. לצורך הדוגמא, לכל בית ישנו מטבח, סלון, חדרי שינה, מקלחת ושירותים. אך לא לכל בית יש מספר מקלחות או מספר חדרי שירותים זהים, והתכנון של הבית תואם לצרכים של הדיירים במבנה. בנוסף, לכל בית יש תנאי שטח שונים וגם המיקום הגאוגרפי לא בהכרח זהה, כל אלו משפיעים באופן ישיר על תכנון מערכות המים והביוב בפרויקט. בית פרטי הבנוי בחדרה למשל דורש תכנון אחר לאותו בית בדיוק הממוקם בבאר שבע, המערכות העירוניות ממוקמות אחרת זו מזו, תנאי השטח שונים , הקרקע אינה אותה קרקע ועוד פרמטרים רבים אחרים שמשפיעים באופן ישיר על התכנון. בנוסף לכל אלו יש להתייחס לתכנון האדריכלי בקפידה, מרחקים בין הכלים הסניטרים השונים, מיקום הביובים והניקוזים השונים, שמירה על שיפועים בהתאם לחוקי הבנייה, התאמת הצנרות, החלוקות וקופסאות הביקורת ועוד ועוד.

לכן, בתכנון מערכות מים ומערכות ביוב אין אפשרות לעשות שכפולים גם אם הבתים הם בתים שכנים, זה לצד זה. לכל אחד צריך לתת את הדעת ולספק את המענה בהתאם לדרישות הלקוח, בעמידה בכל חוקי הבנייה והשימוש בחומרים המתאימים וכל זאת על מנת למסור בסופו של תהליך מבנה איכותי שיישאר אתכם לאורך שנים רבות.

לסיכום, בשני העשורים האחרונים ישנה תפנית משמעותית בתחום מערכות אספקת מים וביוב בישראל. שינוי הרפורמה אפשרה מספר דברים חשובים בנושא, ראשית גבייה שוטפת שמטרותיה לספק שירותים טובים יותר, תחזוקה שוטפת לטובתו של הצרכן ופיתוח מערכות באופן רציף. בנוסף, השלכת שפכים וביוב נכנסה לבקרה קפדנית יותר לבעלי מפעלים ותעשיות וזאת על מנת לשמור על הסביבה והציבור. בעבור הצרכן הביתי, הרפורמה מאפשרת מעקב שוטף לחשבונות המים ואפשרות להסדרי תשלום טרם ניתוק אספקת המים למבנה, מה שמאפשר לגבות חובות בתנאים מקלים יותר מאשר בעבר. לתכנון פרויקט בנייה פרטי, מסחרי או תעשייתי חשוב לפנות ליועץ אינסטלציה מוסמך ומקצועי שילווה את הפרויקט לכל אורכו וזאת על מנת לקבל את התכנון הטוב ביותר לתנאי השטח, המערכות הפזורות בסביבתו בשטחים העירוניים וכמובן לתכנון האדריכלי בפרויקט.

דרך ארץ הנדסה מלווה לקוחות רבים ברחבי הארץ בתכנון מערכות מים וביוב חדשות, תכנון ושינוי מערכות קיימות ומעניקות ייעוץ הנדסי בתחומים נרחבים על מנת לספק ללקוחותיה שירות מקצועי, אמין ואיכותי תחת קורת גג אחת. צוות החברה מונה אדריכלים, מהנדסים, יועצים מוסמכים בתחומים שונים, קונסטרוקטורים ועוד. אנחנו מזמינים אתכם ליצור אתנו קשר או להשאיר פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.

התקשרו

073-374-4468

כתבו לנו

[email protected]

הרוקמים 23

מרכז עזריאלי חולון

כל הזכויות שמורות לדרך ארץ הנדסה בע"מ שנת 2011 ©
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram