לשיחת ייעוץ עם המומחים שלנו חייגו עכשיו:
 054-569-5559 | 053-606-6000 | 073-374-4468
054-569-5559
053-606-6000
073-374-4468

מה היא הידרולוגיה הנדסית?

הידרולוג מתמחה גם בהידרולוגיה הנדסית. הוא מכיר את המערכת ההידרולוגית על כל מרכיביה ואת האמצעים למדידה והערכה כמותית של כל מרכיבי המערכת. ההידרולוג מצויד בכלים בסיסיים להבנה וניתוח כמותי של תנועת המים במערכת ההידרולוגית שבה משקעים, חידור וחילחול, התאדות, זרימה עלית וזרימה תת קרקעית. ההידרולוג מצויד בידע של הידרולוגיה הנדסית עם הבנה של מבנה הקידוחים וכושר ניתוח של הפרמטרים התפעוליים של הקידוחים וכן התמודדות עם נתונים הידרולוגיים תוך שילוב ידע הידרולוגי הנדסי מהפרויקטים בהם הוא מטפל.

ההידרולוג מצויד בכלים להערכה כמותית של מרכיבי המערכת ההידרולוגית, במבנה הקידוחים ובפרמטרים תפעוליים. הוא מבצע את החישובים באקסל, להערכה הכמותית של הפרמטרים ההידרולוגיים ומצוי בתוצאות סקרים הידרולוגיים והידרוגיאולוגיים.

ההידרולוג מצוי במחזור ההידרולוגי, במאזני המים, במשוואת המאזן ההידרולוגי, בנפח הבקרה ובמאזן המים בישראל. ההידרולוג ההנדסי מתמחה בסוגי המשקעים ותכונותיהם, בסוגי חזיתות ובסוגי סופות, בניתוח המשקעים על פי עובי, התמשכות, עוצמה, שטח כיסוי, שכיחות ומדידת הגשם וניתוח כמותי של המשקעים. ההידרולוג מתחשב בחידור וחלחול תנועת המים באזור הבלתי רווי, הגורמים המשפיעים על ההתאדות והדיות כולל הערכה ומדידה שלהם, שימוש באיבפוטרנספרציה סטנדרטית, שימוש במקדמי גידול וחישוב ההתאדות.

ההידרולוג מומחה גם בתיאור הקרקע ומרכיביה, בפרמטרים מרכזיים לאפיון סוג הקרקע, תנועת המים בקרקע, הכוחות המשפיעים על זרימת המים בתווך הנקבובי, מוליכות הידראולית ומוליכות הידראולית ברוויה, נקודות רוויה, קיבולת השדה, נקודות קמישה, תכולת רטיבות, הערכה ומדידת כושר החידור.

עוד מודע ההידרולוג להידרומטריה שהיא מדידת הזרימה בתעלות. נגר עילי ישיר, נגר תת שטחי ונגר תת קרקעי. זרימה שטחית, זרימה ערוצית, הידרוגרפיה, זרימת בסיס והפרדתה מנגר ישיר, גיאות, הילוך גיאות בנחל, נחל אכזב ונחל איתן, זרימה מהפשרת שלגים, התנהלות הידרולוגית של אגנים, עודף גשמים ויחסים בין גשם לנגר. נוסיף הפסדים, הערכת גשם עודף.

מכאן נעבור לידע ההידרולוג ההנדסי בנושאי הידרוגרפיה, הידרומטריה ומתקני מדידה, פרופיל המהירות בתעלות פתוחות, מתקני מדידת ספיקה בתעלות הפתוחות, תחנות מדידה באמצעות מבנים מכוילים, עקום כיול, חתך בקרה, תחנות מכוילות באמצעות מד זרם, מד מהירות מכני, אולטרא סוני, תחנות בלתי מכוילות, מד רום וסימני שיא.

הניתוח ההסתברותי של ההידרולוג כולל הגדרת אגן ניקוז, קו פרשת מים, אגן על קרקעי ותת קרקעי, תכונות של אגני הניקוז, הצורה, צפיפות הערוצים, רשת הניקוז באגן, סוג הקרקע, מדרונות, שיפועים, מאפיינים אנתרופוגניים, תכסית האגן ושימושי אגן ההיקוות תוך חישוב נפח הזרימה מההידרוגרף.

סטטיסטיקה ותקופות חזרה, מהוות כלי חשוב בעבודת ההידרולוג. סופות גשם וספיקת תכן, סופת תכן, תקופת חזרה, עקומות משך / עובי / תקופת חזרה, ניתוח  הידרו כלכלי, ספיקת תכן, מקדמי נגר וזמן ריכוז. משם לתנועת מי התהום באקוויפר, הגדרה של מי התהום ומיקומם במחזור ההידרולוגי, מושג האקוויפר כמקור מים, פריסת המים בחתך האנכי של הקרקע, מאזן המים של האקוויפר, סוגי אקוויפרים ותכונותיהם, עמידות מי התהום, הולכה ואגירה, מפות מפלסים, תנועת המים בטווח רווי ומוליכות הידראולית.

ההידרולוג ההנדסי מצוי גם בתנועת מי התהום באקוויפר, אקוויפר פיראטי, אקוויפר כלוא, אקוויפר דולף, זרימה רדיאלית לבאר, באר תצפית, באר שואבת, באר מחדירה, קונוס שפילה, מפלס סטטי ומפלס דינמי, מבחני שאיבה, רדיוס השפעה, זרימה תמידית באקוויפר כלוא, שפילה משתנה בזמן, פונקציית הבאר, מפעילות שאיבה בבארות. מבנה הבאר ושיטות קידוח, סוגי קידוחים, שיטות קידוח, מגדל הקידוח, בוץ קידוח, מבנה הקדח ודרישות הסינון ואיטום הבאר ולבסוף ביצוע וניתוח שאיבה בבארות.

התקשרו

073-374-4468

כתבו לנו

[email protected]

הרוקמים 23

מרכז עזריאלי חולון

כל הזכויות שמורות לדרך ארץ הנדסה בע"מ שנת 2011 ©
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram