054-4297645 | 9 יח"ד במגדל |
ההסתדרות 246

לקבלת הצעת מחיר