יועץ קרינה

יועץ קרינה כידוע, לקבלת היתר בנייה לכל בניין שהוא נדרשים אישורים רבים עבור רשויות עירוניות וממשלתיות שונות. אחד מאישורים אלה הינו היתר קרינה הנדרש לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת. כדי לעמוד בדרישות החוק ולקבל את ההיתר, נדרשת תשומת לב עוד בשלבי התכנון האדריכלי וכן תכנון מערכות החשמל. מסיבה זו יש לפנות כבר בשלב התכנון ליועץ […]

לקבלת הצעת מחיר